ЦПО “Развитие” набира участници за събитие за Учене, преподаване и обучение по Програма “Еразъм+”

ЦПО “Развитие” набира участници за събитие за Учене, преподаване и обучение по Програма “Еразъм+”

Събитието ще се проведе онлайн на 4-5 Ноември 2020 г. и се организира в рамките на проект “Безплатна платформа за търсене на обучение UNEM” на Програма “Еразъм+”.

Целта на събитието е да запознае участниците с платформата за търсене на курсове и те да извършат тест на нейните функционалности, попълвайки карта за оценка, създадена специално за събитието.

Призоваваме ви да се присъедините към нашата процедура за подбор, ако искате да станете част от това събитие! Всеки участник ще получи Europass сертификат и фирмен сертификат, за своето участие, принос и отделено време!

Пишете ни за повече информация на адрес razvitie.cpo@gmail.com или се обадете на телефон 0884183949.

29.09.2020


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *