“Еразъм+” проект “Free platform for training search UNEM”

“Еразъм+” проект “Free platform for training search UNEM”

Център за професионално обучение “Развитие” е Координираща организация на проект “Free platform for training search UNEM” по „Еразъм+“ – програмата на Европейския Съюз за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

В тази брошура ще намерите актуална и полезна информация, относно процеса на изпълнение на проекта, неговите фази, целева група и екип.

Информация, относно интелектуалния продукт, който създаваме в момента, може да намерите на следния линк: Платформа

Първата транснационална среща на проекта се проведе в България и бе организирана от координиращата организация ЦПО „Развитие“. В срещата участваха експерти от всички партньорски организации.

Като резултат, по време на срещата бяха подписани договори между партньорите и координатора, задачите и дейностите бяха зададени до края на първия отчетен период, партньорите бяха запознати с бюджетните правила и се обсъдха бъдещи срещи и събития. 

Втората редовна среща между партньорите бе в гр. Брага, Португалия, през м. Април 2019, организирана от “BragaMobOpen”. На тази среща бяха определени критериите, по които трябва да се изработи онлайн платформата и бе съставен подробен опис на изискванията – както визуални, така и съдържателни.

Третата транснационална среща по проекта се проведе в гр. Патра, Гърция, през м. Септември 2019 г., и бе организирана от партньорите ни “Infonet”. Представителите на всички организации бяха подготвили презентации по възложените си задачи, във връзка с функционалностите и употребата на бъдещата онлайн платформа. Презентациите бяха обобщени във финален документ, предоставен като техническо задание на IT експертите, които ще изработят онлайн платформата.

10/03/2020

Нашият проект по Програма “Еразъм+” – “Free platform for training search UNEM” се намира във финалната фаза на създаване на онлайн платформата за търсене на курсове! Екипът ни от международни партньори вече преведе съдържанието на платформата, а IT специалистите довършват детайлите по демо версията. Скоро, ще ви информираме за следващото ни планирано събитие за обучение (Learning, Teaching, Training Activity (LTT)), където над 28 участници ще тестват функционалностите на платформата и ще дадат обратна връзка!

18/06/2020

Проектът ни по Програма Еразъм+ „Free platform for training search UNEM“ проведе своята четвърта Транснационална среща онлайн чрез платформата Google Hangouts на 18 юни 2020 г. По време на тази среща всички партньори от България, Гърция и Португалия обсъдиха напредъка в изграждането на платформата и какви действия да се предприемат, за да се подобри и усъвършенства интелектуалният продукт. На срещата присъстваха представители от всички партньорски организации.
Скоро ще бъдат финализирани насоките за потребителите и компаниите за използване на платформата и ще започнем работа по организиране на “Learning, teaching, training” събитието през есента на 2020 г.!
Платформата ще помогне на потребителите да намерят най-добрите курсове и да обогатят своите умения и компетентности!

9/11/2020

Проектът UNEM извърши своята Учебна/Преподавателска /Обучителна дейност и на 4ти и 5ти Ноември 2020 г. събра над 28 участници, заедно със своите обучители и ментори, за да тестват и оценят платформата на проекта – Coursetojob . През дните на събитието говорихме за UNEM проекта, Програма Еразъм+ и възможностите, които предлага тя, характеристиките на платформата за търсене на обучение и как да я използваме. Също така, обучителите се фокусираха върху важността от повишаването на уменията и ролята на участниците в обучителното събитие. Участваха хора от всички страни-партньори – България, Португалия и Гърция.

Разгледайте презентациите от събитията тук:

20. 11.2020

ЦПО „Развитие“ и „Анатолия Консулт“ организират безплатно онлайн събитие „Course2Job – Възможностите за повишаване на квалификацията на едно място“, което ще се проведе на 3 Декември 2020 г. от 17:30 ч. (EEST). НЕ ПРОПУСКАЙТЕ да се регистрирате тук: https://www.eventbrite.be/e/course2job-the-new-place-for-upskilling-opportunities-tickets-128603718183

Това национално събитие за разпространение на резултатите е част от проекта „Безплатна платформа за търсене на обучение UNEM”, финансиран по Програма „Еразъм+“. Целта на онлайн събитието е да разпространи създадения от партньорството интелектуален продукт – информационна платформа за търсене на курсове в различни направления. Събитието се организира съвместно от Център за професионално обучение “Развитие” и Анатолия Консулт. Присъстващите ще получат сертификат за участие.  

По време на събитието, пред Българската аудитория ще бъде представена информация за Програма “Еразъм+” и нейните дейности, етапите на работа и постиженията по проект UNEM, важността от повишаване уменията и компетенциите и от ученето през целия живот. Също така, официално ще представим информационната платформа и ще разпространим информация за нейните характеристики и ще дадем инструкции за употреба. На събитието ще бъдат поканени безработни лица, организации, предлагащи курсове, представители на бюрата по труда, заинтересовани страни, работодатели, трудови организации и хора, които желаят да повишат квалификацията си. 

Презентации и видео от проведеното събитие: